20. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby

Było nam niezmiernie miło, że nasza lokalna uroczystość 20. Rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby nabrała diecezjalnego charakteru, a to za sprawą diecezjalnego zjazdu Róż Żywego Różańca.
Uroczystość otworzył ks. dr Krzysztof Czermak, wikariusz biskupi do spraw misji. Powitał ogromną rzeszę członków Róż Różańcowych i przypomniał o roli Różańca w życiu każdego z nas.
Program przewidywał montaż słowno-muzyczny „ Ks. Jan Czuba w świadectwach”, w którym udział wzięli członkowie „ Grupy ks. Jana Czuby” oraz księża, którzy dwadzieścia lat temu żegnali męczennika w Tarnowie i w Tuchowie. Montaż opracowała i przygotowała p. Barbara Kowalska. Sceneria uroczystości była niezwykła, bowiem wszystko odbywało się w bobowskiej hali sportowej, z której, jak się wyraził ks. Czermak , zrobiliśmy katedrę. I tak jak w katedrze czuli się i zachowywali się wszyscy goście.
Centralnym punktem była Msza Święta, w której koncelebransami byli: ks. bp Leszek Leszkiewicz, kiedyś uczeń ks. Jana w bobowskim ogólniaku, ks. dr Krzysztof Czermak i ks. dr Marian Chłmecki, nasz proboszcz.
We wstępie Mszy Świętej ks. Proboszcz powitał gości w osobach: ks. Biskupa, ks. Krzysztofa Czermaka, Burmistrza naszego miasta p. Wacława Ligęzę z małżonką, rodzinę ks. Jana, którą reprezentowali: brat Stanisław Czuba z żoną Zofią, siostra Janina Leja z mężem , którzy „ przylecieli” ze Stanów Zjednoczonych, kuzyn Andrzej Farczak z żoną Marią i kuzyn Ludwik Paprocki z żoną Wandą. Powitał  również licznie zebranych księży , którzy przybyli ze swoimi wiernymi, siostry zakonne oraz nas wszystkich uczestników uroczystości. W telegraficznym skrócie przekazał wszystko to co działo się w całej naszej diecezji i nie tylko, po śmierci ks. Jana, a zwłaszcza to co zrobiliśmy w Bobowej podczas minionego roku, który poświęcony był w naszej parafii męczennikowi. Wymienił księży, którzy głosili u nas kazania każdego 27 dnia miesiąca i uczestniczyli we Mszach Świętych w intencji beatyfikacji ks. Jana.
Oprawę Mszy Św. przygotowali członkowie: Grupy ks. Jana Czuby”, a nad całością czuwali ks. Jarosław Kokoszka i ks. Damian Płaza.
Tematem kazania, które do nas skierował ks. Biskup były cele modlitewnej działalności Róż Żywego Różańca i osoba męczennika ks. Jana Czuby. Przypomniał wszystkim osobę Pauliny Jaricot, założycielki Papieskich Dzieł Rozkrzewiania Wiary, oraz to, że kto modli się na różańcu, ten może wyprosić wiele łask dla siebie, rodziny dla wspólnoty parafialnej i dla całego Kościoła.
Ks. Biskup zadał nam również kilka pytań, na które powinniśmy odpowiedzieć sami przed sobą. Zwracając się bezpośrednio do obecnych księży postawił im pytanie; „Czy wy kochacie swoich parafian?, a nas zapytał; „Czy wy kochacie swój Kościół?”.
Po uroczystej Mszy Św. członkowie „Grupy ks. Jana Czuby” podziękowali ks. Biskupowi za Słowo Boże do nas skierowane i biskupie błogosławieństwo, ks. K. Czermakowi, ks. Proboszczowi, p. Burmistrzowi i dyr. Adamowi Urbankowi za przyjęcie zaproszeń, uczestnictwo i wszelką pomoc niezbędną podczas przygotowania uroczystości. Wręczyły im portret ks. Jana na tle
kościoła Św. Zofii narysowane przez p. Katarzynę Fałda. Wszyscy oglądnęli spektakl „Ks. Jan Czuba męczennik za wiarę i pokój” autorstwa s. Rozarii, a na potrzeby obecnej uroczystości przygotowany przez s. Justynę, nauczycielki klas młodszych SP w Bobowej p. Dorotę Gorgosz i p. Anetę Fydę oraz rodziców występujących dzieci. Trzeba przyznać, że spektakl wycisną wiele łez i wzruszeń wśród widzów.
Podczas integracyjnej przerwy wzmocniono siły drożdżówką i herbatą, a uczestnicy uroczystości oglądali piękne wystawy pamiątek i zdjęć związanych z osobą ks. Jana. Zdjęcia z Afryki, w liczbie ponad 100, są autorstwa samego ks. Czuby i były prezentowane po raz pierwszy. Była też wystawa przygotowana kiedyś przez ks. dr Józefa Klocha, kolegę z roku święceń ks. Jana.
Na stoisku referatu misyjnego można było zaopatrzyć się w lekturę o tematyce misyjnej i różańcowej. Każdy z wchodzących na halę otrzymał fotografię ks. Jana od „ Grupy ks. J. Czuby”, kalendarz, modlitewnik do patronki naszego miasta, tj. Św. Zofii.
Podczas przerwy miał miejsce koncert grupy „Sursum Corda”, której opiekunem jest p. Łukasz Kruczek, a wykonawcami Ola Gryzło i Patryk Kruczek z Bobowej.
Całość uroczystości zwieńczył Różaniec odmawiany w różnych językach przez księży misjonarzy i p. Marię Tajak, koordynatorkę zelatorkę dwudziestu Róż Różańcowych z Bobowej. Rozważania opracowała i czytała je p. Małgorzata Molendowicz. Intencję podawał ks. K. Czermak.
Ks. Jarosław Kokoszka ustawiał przed ołtarzem piękne ikony wnoszone przez członków Róż Różańcowych i całej diecezji.
Uroczystość zakończyło błogosławieństwo, którego udzielił obecnym ks. dr Marian Chełmecki i on również podziękował ks. Biskupowi, gościom, rodzinie i organizatorom, którymi byli: parafia Bobowa, „Grupa ks. Jana Czuby” i Wydział Misyjny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
W tym momencie należy podziękować tym wszystkim którzy czynnie uczestniczyli w przygotowaniach do uroczystości 20-lecia męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby i diecezjalnego zjazdu Róż Żywego Różańca.
Dziękujemy zatem ks. Biskupowi, ks. Czermakowi, ks. Proboszczowi, księżom wikarym i siostrom zakonnym, księżom głoszącym u nas kazania i rodzinie ks. Jana za comiesięczne uczestnictwo we Mszach Św.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Burmistrza naszego miasta p. Wacława Ligęzy, bez pomocy którego niewiele byśmy mogli zdziałać. Dziękujemy p. Dorocie Popieli i pracownikom Gminnej Jednostki Usług Komunalnych, dyrektorowi SP w Bobowej p. Adamowi Urbankowi, nauczycielom i paniom z obsługi p. dyr. Beacie Król i pracownikom Centrum Kultury oraz parafialnej grupie  dekoracyjnej z p. Bożeną Warzechą na czele.
Serdecznie dziękujemy p. Krystynie Bogusz za opiekę medyczną, grupie „Sursum Corda” – Oli Gryzło i Patrykowi Kruczkowi, parafialnemu chórowi „Cantate Deo” i dyrygentce s. Ines.
Nie zapominamy o liturgicznej służbie ołtarza, młodzieży szkolnej, o druhach strażakach- dziękujemy.
Podziękowania kierujemy do s. Justyny, nauczycieli, rodziców i aktorów ze SP w Bobowej. Członkom Róż Różańcowych z Bobowej i Brzanej z p. Marią Tajak na czele. Dziękujemy pocztom sztandarowym i dyrekcjom szkół ze Słotowej i Bobowej, państwu Robertowi i Jadwidze Wiejaczkom za miłe miejsce dla naszych comiesięcznych spotkań oraz państwu Barbarze i Janowi Turkom za wszelką pomoc.
I wreszcie wyrazy uznania i podziękowania kierujemy do wszystkich osób z „ Grupy ks. Jana Czuby” z paniami Małgorzatą Molendowicz i Lucyną Hartig na czele za modlitewne wsparcie i wspaniałe przygotowanie 20. rocznicy męczeńskiej śmierci patrona grupy.
Dziękujemy paniom prowadzącym tj. p. Barbarze Kowalskiej i p. Małgorzacie Molendowicz.
Wszystkim za wszystko Bóg zapłać.