Umowa na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego domu kultury w Sędziszowej jest już podpisana!

W dniu 31 października 2018 r. w Krakowie Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowę  o dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego domu kultury w Sędziszowej w kwocie 499 372,00 zł. Wartość całkowita zadania stanowi 998 549,35 zł. Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie robót budowlanych, robót instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej. Realizacja przewidziana jest do końca października 2019 r. Projekt pn. „Budowa wielofunkcyjnego domu kultury w Sędziszowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem realizacji projektu jest rozwój działalności kulturalnej na terenie miejscowości Sędziszowa.