Zwycięska recytacja ucznia SP Bobowa

Jan Kruczek uczeń klasy 7b Szkoły Podstawowej w Bobowej zajął I miejsce w 41. Jesiennym Gorlickim Konkursie Recytatorskim Poezji Jednego Wiersza w kategorii IV – młodzieży szkół podstawowych – klasy VII – VIII. Zwycięstwo dała mu recytacja niełatwego, ale równocześnie pozostawiającego duże pole do popisu wiersza Bolesława Leśmiana „Dusiołek”.

 

Prezentacje odbyły się 28 października 2022 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach, a organizatorzy konkursu wraz z komisją oceniającą podczas ogłaszania werdyktu docenili wysoki poziom artystyczny wykonawców oraz złożyli serdeczne podziękowania nauczycielom za trud włożony w przygotowanie uczniów biorących udział w Konkursie. Nauczycielką przygotowującą Janka do konkursu była jego polonistka i wychowawczyni pani Małgorzata Molendowicz.

 

Zdjęcia: Gorlickie Centrum Kultury