Złoty Jubileusz Księdza Kanonika Antoniego Bochenka

13 sierpnia 2023 r. Ksiądz Kanonik Antoni Bochenek świętował Złoty Jubileusz Kapłaństwa- pierwszy proboszcz parafii Stróżna. Jednocześnie była to uroczystość odpustowa ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbe-patrona parafii Stróżna.
Wierni zgromadzeni w kościele gromkimi brawami i ze wzruszeniem powitali Czcigodnego Jubilata, który mimo problemów zdrowotnych z radością przybył na to Eucharystyczne spotkanie.
Z tej okazji dzieci i młodzież przygotowały montaż słowno – muzyczny pod kierunkiem pani Marii Włudyka i pana Kacpra Prusia.
Do tego radosnego i szczególnego wydarzenia dla parafii dołączyła zaproszona śpiewaczka operowa pani Urszula Rojek pochodząca z Bobowej, która za swoją działalność artystyczną za granicą otrzymała Odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużona dla Kultury Polskiej. Zadedykowała Jubilatowi pieśń ,, Ave Maryja ”Franza Schuberta. Podczas dziękczynienia również zaśpiewała pieśń Cezara Franka – „Panis Angelicus”.Akompaniament muzyczny do tych utworów wykonał pan Maciej Somerla z Rybnika. Oprawę muzyczną podczas mszy prowadził organista pan Marek Pater.
W trakcie przepięknego śpiewu chóru młodzieżowego, któremu towarzyszył wokal muzyczny miejscowych talentów: skrzypce-Karol Baran, organy- Kacper Cieśla, została wyświetlona prezentacja najważniejszych kadrów z życia kapłańskiego Złotego Jubilata .Prezentację przygotował lektor Adam Podobiński z panią Marią Włudyka. Pani Urszula Mucha z delegacją Duszpasterskiej Rady Parafialnej i Liturgiczną Służbą Ołtarza złożyła życzenia i gratulacje Czcigodnemu Jubilatowi od wszystkich parafian ,KGW i OSP Stróżna. Ksiądz Proboszcz parafii Stróżna Józef Uryga serdecznie powitał i podziękował za obecność Złotemu Jubilatowi. Złożył również jakże wymowne życzenia z okazji Kapłańskiego Jubileuszu i podziękował za przewodniczenie parafii przez 32 lata.
Mszy dziękczynnej przewodniczył Jubilat w asyście proboszcza księdza Józefa Urygi, prałata Bogusława Babiarza z Diecezji Rzeszowskiej ,księdza Grzegorza Kowalskiego , pochodzącego z Siedlisk i księży rodaków ze Stróżnej Ojców Redemptorystów; Artura Prusia i Grzegorza Prusia. Proboszcz parafii Stróżna ofiarował mszę świętą w intencji Księdza Kanonika Antoniego Bochenka- Złotego Jubilata z podziękowaniem Panu Bogu za życie, za dar kapłaństwa, za wszelkie łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo. Ta Msza święta to Dar Wszystkich Parafian Stróżnej.
We mszy św. uczestniczyli zaproszeni goście-Burmistrz Bobowej pan Wacław Ligęza z małżonką panią Lidią, rodzina Dostojnego Jubilata z Tarnowa, parafianie i liczni pielgrzymi, którzy przybyli na tę uroczystość. Homilię wygłosił zaproszony przez proboszcza księdza Józefa Urygę -Prałat Bogusław Babiarz, który zwrócił uwagę na wartość przeżywania Jubileuszu i życie św. Maksymiliana Marii Kolbe.
Złoty Jubilat skierował ciepłe i serdeczne słowa do wszystkich uczestniczących w tej uroczystości. Podkreślił , że wspólnota parafialna ze Stróżnej to dla Niego Rodzina, ofiaruje modlitwy za Wszystkich. Podziękował również za Msze święte sprawowane o zdrowie dla Niego ,modlitwy i dobre słowa. Nieustannie myślami i duchowo jest z tą parafią. Okazał wdzięczność i szacunek panu Burmistrzowi Bobowej za obecność na tej uroczystości, dotychczasową współpracę .Słowa podziękowania skierował pod adresem państwa Teresy i Józefa Bogusz za udostępnienie mieszkania przez 12 lat i ich gościnność. Ważna dla Jubilata była współpraca ze szkołą, w której czuł się potrzebny. Dziękował za uznanie i miłą atmosferę wszystkim pracownikom szkoły. Wyraził wdzięczność gospodarzom i organizatorom tej uroczystości. Kolejnymi brawami pożegnano Jubilata.
Proboszcz ksiądz Józef Uryga podziękował wszystkim, którzy okazali pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości.
Następnie Złoty Jubilat wraz z Rodziną, księżmi i zaproszonymi gośćmi udał się na wspólny obiad i poczęstunek do Domu Ludowego, zorganizowany przez parafian. Nad całością tej uroczystości czuwał Proboszcz Parafii Ks. Józef Uryga i Duszpasterska Rada Parafialna.

tekst: Maria Włudyka