XXXVIII Sesja Rady Miejskiej.

W dniu 25 września 2017 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Zmiany uchwały Nr II/5/02 Rady Gminy Bobowa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa,
  2. Zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022,
  3. Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt’’ na terenie Gminy Bobowa w 2017 roku oraz udzielania odpowiedzi na skargę,
  4. Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt’’ na terenie Gminy Bobowa w 2017 roku i uchylenia uchwały Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 marca 2017 roku,
  5. Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,
  6. Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.