XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 31 stycznia 2022 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

 1. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2022rok,
 2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,
 3. uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa,
 4. zmiany uchwały Nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Sędziszowej prowadzonym przez Gminę Bobowa,
 5. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 477/55 w Bobowej,
 6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 106/1 w Brzanie,
 7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działka Nr 87/3 w Brzanie, działka Nr 228 i część działki Nr 227/4 w Siedliskach, część działki Nr 296/10 w Siedliskach, działka Nr 390/3 w Siedliskach, część działki Nr 782/1 w Stróżnej, część działki Nr 386/1 w Wilczyskach,
 8. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie Senior+,
 9. zmiany uchwały Nr XIV/121/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej,
 10. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę numer IV/42/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Brzana działka Nr 261/1, wieś Brzana działka Nr 266, wieś Jankowa działka Nr 90/3 i działka Nr 90/4, wieś Siedliska część działki Nr 405, wieś Wilczyska część działki 378/10,
 11. zwrotu nieruchomości Gminie Bobowa przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji,
 12. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2022,
 13. zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.
 14. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bobowa, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.