Wojewoda Małopolski z wizytą w Bobowej

W dniu 19 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej odbyło się spotkanie Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy z Wojewodą Małopolskim Panem Łukaszem Kmitą i  Z-cą Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panem  Radosławem Radoniem.

Podczas spotkania omawiane były sprawy związane z wdrażaniem programu „Polski Ład”, realizacją Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,  rozwojem przedsiębiorczości w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej w Siedliskach, zaopatrzeniem mieszkańców miasta i Gminy Bobowa w wodę, a także retencji i zagrożeniach związanych ze zjawiskami hydrometeorologicznymi oraz  wiele innych tematów dotyczących rozwoju  miasta i gminy Bobowa z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych

Goście zaproponowali wyjazd w teren nad rzekę Biała Tarnowska poruszając temat związany z możliwościami technicznymi zapobiegania zagrożeniem powodziowym podczas nawalnych deszczów w naszej gminie.