Wkrótce rozpocznie się  budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową

Wkrótce rozpocznie się  budowa  Miejskiego Centrum Kultury wraz z parkingiem i drogą dojazdową. Inwestycję tę będzie realizowała firma SOLID-MAX z Tęgoborzy wyłoniona w drodze postępowania przetargowego za kwotę 17.700.000 zł. Staraniem Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie do budowy z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej  oraz  z  Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości prawie 10,5 mln. zł.

Miejskie Centrum Kultury to nowoczesny budynek, w którym znajdować się będzie sala wielofunkcyjna, kinowa i teatralna wraz z garderobami z przeznaczeniem na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Organizowane będą tam spotkania mieszkańców mające na celu ich integrację społeczną. Odbywać się  będą także koncerty, występy uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej, seanse filmowe i wiele innych  wydarzeń kulturalnych. W budynku tym wyposażenie, podobnie jak zakres infrastrukturalny będzie w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Zakończenie prac planowane jest na 2023 rok.