Wielkanoc tuż tuż… – SP w Jankowej

Dnia 27 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Jankowej odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wszyscy poczuli świąteczną atmosferę. Uczniowie klasy drugiej i siódmej przygotowali występ, na którym przypomnieli tradycje czasu wielkanocnego. Podzielili się pięknem słowa mówionego i śpiewanego.  Przypomnieli o zwyczajach związanych z czasem Wielkiej Nocy i o przesłaniu płynącym z tego święta. Uczniowie klas: II, III i IV zaprezentowali wielkanocne piosenki.

Pani Dyrektor, w płynących prosto z serca słowach, podziękowała dzieciom za piękne wystąpienie, a następnie przekazała życzenia świąteczne wszystkim uczniom, pracownikom, a także rodzicom.  Życzyła, aby w sercach, rodzinach i domach zagościła radość, wzajemna życzliwość i wielka nadzieja odradzającego się życia. Podzieliła się również życzeniami przesłanymi od Pana Burmistrza Wacława Ligęzy.

Uczniowie wręczyli Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły symboliczne, pieczone baranki.
Na zakończenie wszyscy gościliśmy się degustując tradycyjne potrawy wielkanocne – jaja, chrzan, ćwikłę, baby, mazurki, które przygotowali Rodzice. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji apelu oraz zaangażowali się w jego przygotowanie.