Warsztaty profilaktyczne „Już wiesz co robić” w Zespole Szkół w Siedliskach

W dniu 14 marca 2017 roku w Zespole Szkół im. ks. Jana Reca w Siedliskach odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „Bezpieczna  droga” oraz  „Już wiesz co robić”. Głównym mottem spotkania były słowa: „Łatwiej powiedzieć NIE na początku, niż na końcu”. Warsztaty odbyły się w dwóch cyklach. Pierwsza cześć była przeznaczona dla dzieci Szkoły Podstawowej a druga dla Gimnazjum.

Warsztaty te miały na celu przedstawić młodym ludziom w jaki sposób mogą zapobiegać zachowaniom ryzykownym oraz trudnym  sytuacjom jakie mogą pojawić się w ich życiu.

Osoby prowadzące spotkanie poruszyły również problem nietolerancji, mając na celu wykształcić u uczniów niezbędna wiedzę umożliwiająca dokonywania właściwych wyborów oraz dokonywania sprawiedliwych i wyważonych sądów.

Przewodnią myślą warsztatów była nauka takich kompetencji społecznych jak empatia i współdziałanie w grupie, opatrzone były specjalną oprawą muzyczna, która zaangażowała wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa.

Miejmy więc nadziej że umiejętności zdobyte podczas warsztatów umożliwią naszym uczniom zdobycie umiejętności niezbędnych do budowania satysfakcjonujących  kontaktów z drugim człowiekiem oraz unikania ryzykownych sytuacji.

Warsztaty zostały sfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobowa.

Barbara Pacion