Warsztaty na temat uzależnień młodzieży już wkrótce

Coraz częściej można zaobserwować problem stosowania używek oraz środków psychoaktywnych wśród młodzieży. Problem ten nie omija także gminy Bobowa. Konieczne jest zatem wdrożenie działań profilaktycznych mających na celu zminimalizowanie problemu, ukierunkowanych jednak na jego całkowite wyeliminowanie.

Dlatego też radni Rady Miejskiej w Bobowej pracujący w Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Etyki podjęli inicjatywę, aby w roku szkolnym 2024/2025 zorganizować cykl warsztatów dla młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych z terenu gminy Bobowa. Będą to warsztaty, których tematem wiodącym będzie poruszenie problemu dotyczącego konsekwencji krótko i długoterminowych stosowania szeroko pojętych używek – mowa tutaj o substancjach psychoaktywnych, narkotykach czy alkoholu.

W chwili obecnej prowadzone są rozmowy ze stowarzyszeniami oraz centrami szkoleniowo – terapeutycznymi, aby ustalić jaka forma organizacji warsztatów będzie najkorzystniejsza dla młodzieży biorącej w nich udział.

Organizacja warsztatów zostanie podzielona na 2 etapy. W każdym z nich weźmie udział 3 szkoły. Pierwszy etap planowany jest jesienią bieżącego roku, możliwe terminy to październik bądź listopad. Natomiast drugi etap warsztatów ma zostać zrealizowany wiosną przyszłego roku.

Dodatkowo planowane są również wykłady dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, a ich tematem będzie kwestia negatywnego wpływu stosowania ekranów tj. smartfonów, tabletów/komputerów oraz telewizji na dzieci w wieku przedszkolnym.