Warsztaty Galicyjskiego Targowiska Instrumentów w Bobowej

Galicyjskie Targowisko Instrumentów to nowe zdarzenie poświęcone sztuce tworzenia instrumentów muzycznych, muzykowaniu i tańcom. To święto łączące miłośników wielobarwnego świata muzyki. Istotą Targowiska jest spotkanie – budowanie więzi poprzez bezpośredni kontakt, rozmowę, współdziałanie i umożliwienie doświadczenia twórczego działania w relacji mistrz – uczeń. Dopełnieniem zdarzeń Targowiska są też otwarte pracownie instrumentów, w których mistrzowie wprowadzają w specyfikę swojego rzemiosła i wprowadzają w swoją codzienność.

W ramach warsztatów przygotowujących do Galicyjskiego Targowiska Instrumentów przeprowadzone zostały w Sali Widowiskowej Koronka w Bobowej warsztaty pn. „Doświadczenie żywego tańca”.
Były to warsztaty taneczne dla różnych grup wiekowych, wprowadzające w umiejętność słyszenia i doświadczania pulsu muzyki i ciała oraz łączenia tych zjawisk w jedno, umiejętność spontanicznego reagowania na żywą muzykę, rytmicznego klaskania i tupania, podstawy ruchu tanecznego.

Warsztaty poprowadzili:

Janusz Prusinowski – muzyk, muzykant, animator kultury. Dyrektor Artystyczny Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Twórca wielu projektów i wydarzeń muzycznych związanych z polską muzyką tradycyjną. Lider zespołu Janusz Prusinowski Kompania. Wraz z żoną Kają prowadzi teatr – wydawnictwo „Słuchaj Uchem”, skierowane głównie do dzieci. Jest współautorem interaktywnych spektakli muzycznych: „Kusy Janek”, „Jajuńciek”, „Ptasie Wesele”, „Kołysała Mama Smoka”, „Gdzie się Podział Kusy Janek”, „Podwórko z Mazurkami”, „Od Berka do Oberka”.

Piotr Piszczatowski – muzykant w Janusz Prusinowski Kompania, współtwórca Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, pomysłodawca Targowiska Instrumentów. Miłośnik i dokumentalista muzyki wiejskiej. Inicjator działań animacyjnych i promocyjnych na rzecz muzyki tradycyjnych i sztuki tworzenia instrumentów muzycznych. Kierownik artystyczny portalu www.akademiakolberga.pl oraz twórca portalu targowiskoinstrumentow.pl. Współtwórca Fundacji Inicjatyw Twórczych – Targowisko Instrumentów.