VI m-ce w województwie tenisistek z Wilczysk

Rywalizacja w tenisie stołowym na etapie wojewódzkim dobiegła końca.

Do rywalizacji na szczeblu wojewódzkim, przystąpiły wszystkie renomowane klubu i szkoły z całego województwa.

Trenerzy określili poziom rywalizacji w obecnym roku jako bardzo wysoki.

Dziewczęta z Wilczysk zajęły wysokie 6 m-ce w województwie w rywalizacji zespołowej.

Drużyna z Wilczysk wystąpiła w składzie: Ligęza Julia, Serafin Magdalena, Zabielny Aleksandra.

Gratulujemy dziewczętom osiągniętego wyniku. Uczennice do zawodów przygotował n-el Ligęza Zbigniew.