Umowy na kolejne inwestycje w gminie Bobowa zostały podpisane

W dniu 24 listopada 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Bobowej Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowy na zadania inwestycyjne, które w najbliższym czasie będą realizowane na terenie gminy Bobowa.

Pierwsza umowa na wykonanie zadania pod nazwą Modernizacja Domów Kultury na terenie Gminy Bobowa” (CZĘŚĆ I). Zadanie obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 5 kW w Domach Kultury na terenie Gminy Bobowa – w Brzanie, Jankowej, Stróżnej, Wilczyskach i Siedliskach.

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Rządowego „Infrastruktura Domów Kultury” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowita wartość zadania to kwota 144 496,40 zł, a dofinansowanie wynosi 115 597,12 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Bobowa.

Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila z siedzibą w Wilczyskach.

Druga umowa na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróżna”. Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 764 m w miejscowości Stróżna – Przysiółek Podlesie.

Całkowita wartość inwestycji to kwota 297 900,00 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi
80 186,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Bobowa.

Celem realizacji projektu jest rozwój gospodarki wodno-ściekowej i podniesienie jakości życia mieszkańców Stróżnej.

Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o. z Gorlic.