Umowa na prace remontowe w szkołach podstawowych w Jankowej oraz Wilczyskach podpisana

W dniu 11.05.2022 roku w Urzędzie Miejskim w Bobowej, Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowę na remont infrastruktury sportowej w szkołach podstawowych w Jankowej oraz Wilczyskach.

W Szkole Podstawowej w Jankowej wykonane zostaną prace remontowe zaplecza sanitarno – szatniowego, a także nastąpi wymiana drzwi wejściowych.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Wilczyskach wykonane zostaną prace takie jak: modernizacja piłkochwytów, malowanie pokrycia dachowego sali gimnastycznej i łącznika, a także wymiana rynien dachowych.

Wartość zadania to kwota 186 338,06 złotych, a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 113 388,00 złotych.

Wykonawcą prac będzie, wyłoniona w ramach postępowania przetargowego, firma Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila z Wilczysk.