Umowa na budowę kanalizacji w Wilczyskach i Brzanie podpisana

W dniu 18 maja 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Bobowej Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bobowa”.

Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza z nich zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilczyska – Moroń – etap I. Powstanie 2 040 m. nowej sieci kanalizacyjnej, do której przyłączonych zostanie 16 budynków. Koszt tej części zadania wynosi 1 179 000,00 zł.

Druga część zadania zakłada budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzana – etap I. Nowo wybudowana sieć kanalizacyjna będzie  mieć długość 733,5 m. Przyłączonych zostanie 12 budynków. Koszt tej części zadania to kwota 718 000,00 zł.

Łączny koszt realizacji obydwu  części zadania wynosi 1 897 000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane w 30% z budżetu Gminy Bobowa, a w 70% z pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wykonawcą inwestycji będzie Z.U.P.H. HAŻBUD Sp. z o.o. z Gorlic.