Umowa na budowę amfiteatru oraz ścieżek rowerowych w Bobowej została podpisana

W dniu 29 marca 2022 r. Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowę na budowę amfiteatru oraz na budowę ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego”.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 620 020,75 zł  (1 789 128,05 zł – Amfiteatr,  830 892,70 zł –  ścieżki) z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja  do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą zadania  jest  KONSORCJUM FIRM: LIDER: Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila, z Wilczysk PARTNER: Firma Usługowo-Handlowa Kg-Partners, Karolina Szambelan z Korzennej.

Inwestycja będzie realizowana na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego przy ul. Zielonej w Bobowej