Turniej Miast i Gmin „Aktywni sportowo – aktywni życiowo”.

W dniu 26.09.2023 na stadionie lekkoatletycznym w Bobowej odbyła się rywalizacja sportowa w ramach Turnieju Miast i Gmin pod hasłem: ,,Aktywni sportowo- aktywni życiowo”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobowej rywalizowali w konkurencjach biegowych.
Uroczystego otwarcia zmagań sportowych dokonał Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza, Pan Dyrektor SP Bobowa Łukasz Kruczek, obecni byli również insp. ds. oświaty i sportu Pan Andrzej Sagan i Pani wicedyrektor Lidia Łaś. Łącznie udział wzięło 349 uczniów z klas 1-8.
Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwali nauczyciele wychowania fizycznego, a opiekę nad dziećmi sprawowali wychowawcy klas i nauczyciele uczący.
Sportowym zmaganiom sprzyjała również aura – dopisała słoneczna pogoda.

Tekst: Magdalena Sowa