Trwa modernizacja stadionu w Bobowej

Trwają prace modernizacyjne stadionu w Bobowej przy  ulicy Sportowej. Inwestycja ta swoim zakresem obejmuje: budowę budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami (w tym instalacją fotowoltaiczną), parkingu oraz montaż monitoringu obiektu, a także budowę oświetlenia ulicy Sportowej, wykonanie ogrodów deszczowych, tzw. zielonego parkingu – alejek, nasadzeń zieleni oraz małej architektury.

Całkowity koszt inwestycji to kwota około 1,5 mln zł Na realizację zadania staraniem Burmistrza  Bobowej Wacława Ligęzy, Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Bobowa.

Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem, a umowny termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 31 lipca 2022 roku.