Trwa budowa domu dla pogorzelców z Siedlisk

Trwają prace związane z budową domu dla rodziny z Siedlisk, która straciła dach nad głową w styczniowym pożarze. Wykonano ściany konstrukcyjne parteru, schody i strop nad parterem. Do budynku przyłączone zostały już media (woda i kanalizacja). Obecnie zakończone zostały przygotowania wieńca pod murłatę. W najbliższym czasie zostanie wykonana więźba dachowa, a także pokrycie dachowe. Wykonane zostaną także prace związane z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Biorąc pod uwagę  postęp prac budowlanych przewiduje się, że  przed okresem zimowym budynek będzie w stanie surowym zamkniętym.

Zestawienie  poniesionych kosztów wygląda następująco:

Lp. Nazwa odbiorcy Kwota
1. ARCHON + Biuro Projektów
w Myślenicach
ul. Słowackiego 86
32-400 Myślenice
1,00 zł
2 SUFIGS Sp. z.o.o
ul. Czysta 5
33-101 Tarnów
18 656,17 zł
3. STYGAR Kompleksowe Przygotowanie i Prowadzenie Inwestycji Budowlanych
Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39
38-300 Gorlice
6 519,00 zł
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIMET
sp. z.o.o
ul. Sienkiewicza 12
38-300 Gorlice
7 156,00 zł
5. SUFIGS Sp. z.o.o
ul. Czysta 5
33-101 Tarnów
2 732,20 zł
6. SUFIGS Sp. z.o.o
ul. Czysta 5
33-101 Tarnów
195,05 zł
7. SUFIGS Sp. z.o.o
ul. Czysta 5
33-101 Tarnów
1 861,50 zł
RAZEM 37 120,92 zł

Dodatkowo firma Z.U.P.H. HAŻBUD sp. z o.o. z Gorlic przekazała 28 m3 betonu. Gmina Bobowa użyczyła koparkę, którą wykonane zostały prace ziemne, jak również przekazała łącznie 5 samochodów żwiru do wykonania podłogi na gruncie oraz do utwardzenia drogi dojazdowej.

Burmistrz Bobowej wydał także zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania 8 m3 drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Bobowa do wykonania więźby dachowej na nowobudowanym budynku.

Koszty wykonywanych prac pokrywane są ze środków znajdujących się na koncie Społecznego Komitetu Pomocy Pogorzelcom z Siedlisk.

W budowę domu włączyli się członkowie rodziny pogorzelców, którzy wykonali wszystkie prace budowalne.