Szkolne Koło Wolontariatu w Gimnazjum w Brzanie

Dnia 5 grudnia 2016 r. uczniowie Gimnazjum w Brzanie należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu, wraz z opiekunami i Dyrektorem Szkoły, wzięli udział w uroczystej Gali Wolontariatu w Gorlicach. Podczas Gali wręczone zostały Nagrody Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini, tzw. Anioły Wolontariatu, dla osób bądź instytucji, które angażują się na rzecz osób potrzebujących. Podczas Gali nasza szkoła otrzymała wyróżnienie za działalność wolontariacką na rzecz środowiska lokalnego.

Szkolne Koło Wolontariatu w Gimnazjum w Brzanie powstało w ramach projektu „Echo Wolontariatu”. Projekt ten realizowany jest przy udziale Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini od 1 maja do 31 grudnia 2016 r. Działanie prowadzone jest dzięki Programowi Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia i warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych, wprowadzające w wieloaspektowy świat wolontariatu. Oprócz fachowej wiedzy na temat działalności wolontariackiej uczniowie otrzymali również koszulki oraz identyfikatory, których używają w czasie swojej pracy wolontariusza. Po odbyciu szkoleń uczniowie wraz z opiekunami opracowali plan działania SKW w naszej szkole i od października br. rozpoczęli działalność na terenie szkoły i własnej miejscowości.

W skład SKW w Brzanie wchodzą: Anna Nosal, Paulina Stawiarska, Janusz Wojtaczka, Natalia Job, Roksana Król, Małgorzata Ćwiklik, Natalia Piekarz, Kinga Śliwa, Maciej Myśliwiec, Norbert Koszyk, Ewa Kasperczyk, Angelika Majcher, Marcin Mirek, Dawid Śliwa, Klaudiusz Szarata, Angelika Wojtaczka, Aleksandra Gryzło, Marta Kasprzyk, Paulina Ćwikła, Angelika Job

Opiekunowie: Katarzyna Semla-Oratowska, Katarzyna Libront

W ramach działalności SKW:

  • 2 wolontariuszki – Anna Nosal i Paulina Stawiarska – pomagają starszej samotnej osobie, odwiedzając ją raz w tygodniu i wykonując potrzebne prace
  • 2 wolontariuszki – Małgorzata Ćwiklik i Natalia Piekarz – raz w tygodniu pomagają uczniom klas młodszych w nauce
  • 2 wolontariuszki – Natalia Job i Roksana Król – pomagają w Szkolnej Bibliotece
  • 7 wolontariuszy – Janusz Wojtaczka, Anna Nosal, Paulina Stawiarska, Natalia Piekarz, Małgorzata Ćwiklik, Natalia Job i Roksana Król – wzięło udział w I Targach Wolontariatu w Gorlicach oraz w Spartakiadzie Seniorów, gdzie pomagali w przeprowadzeniu poszczególnych konkurencji sportowych
  • 3 wolontariuszy – Maciej Myśliwiec, Kinga Śliwa oraz Norbert Koszyk – prowadzi akcję Góra Grosza w naszej szkole

Mimo że nasze SKW działa dopiero od kilku miesięcy, już udało nam się zrobić wiele dobrego. Wszyscy uczniowie są pełni zapału do pracy i do bezinteresownego pomagania innym, więc mamy nadzieję, że nasze Koło będzie się prężnie rozwijało i niosło pomoc potrzebującym.

 

Więcej zdjęć na portalu internetowym HALO GORLICE

http://www.halogorlice.info/miasto/item/2130-wolontariat-ma-swoje-anioly

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *