Szkoła Pamięta /21- 25 października/

W minionym tygodniu dużo uwagi poświęciliśmy projektowi „Szkoła pamięta”. Każda klasa wybrała spośród licznego grona wybitnych Polaków osobę lub grupę osób, których życiowe wybory i postawy wzbudziły u uczniów szczególny szacunek i podziw. Następnie gromadzono informacje o ich życiu i heroicznych postawach oraz wykonano klasowe gazetki im poświęcone.

W piątek, 25 października wszystkie klasy z wychowawcami udały się na okoliczne cmentarze oraz w inne miejsca upamiętniające wybitne osobistości w Jankowej, Bobowej i Wilczyskach. Uczniowie zapalili znicze i złożyli kwiaty na cmentarzu żołnierskim nr 133 w Bobowej, pod pomnikiem upamiętniającym rozstrzelanych przez hitlerowców partyzantów w Wilczyskach, oraz popiersiem Komendanta Józefa Piłsudskiego i jego adiutanta Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego a także pod tablicą patrona ZSO w Bobowej – Henryka Sienkiewicza. Odwiedzili też groby społeczników jankowskich oraz nauczycieli związanych ze szkołą w Jankowej, w tym uczących podczas II wojny – Michaliny Jaworskiej, Teresy Kossowskiej, Kazimiery Job, Mieczysława Kowalskiego oraz zmarłych w ostatnich latach – Mieczysława Oratowskiego, Teresy Olszaneckiej i Marii Pawlak.

Zwieńczeniem projektu był wspólny Różaniec w kościele parafialnym w Jankowej, który odmówiono w intencji znanych i bezimiennych bohaterów- zarówno tych, którzy poświęcili swe życie w obronie ojczyzny lub wyznawanych ideałów jak i tych, którzy systematyczną i znojną pracą przyczyniali się do rozwoju i bogacenia się naszej miejscowości.