Święto Niepodległości w SP Bobowa

Szkoła baczność! Do hymnu! – tak rozpoczęła się dzisiejsza uroczystość patriotyczna w Szkole Podstawowej w Bobowej.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły młodzież zaprezentowała kilka scenek z trudnej historii naszego kraju. Uczniowie w wymownych symbolach pokazali rozbiory Polski, tworzenie się wojska polskiego pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, działalność literacką wielkich poetów i pisarzy.

Druga część uroczystości to wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych wraz z chórem szkolnym i akompaniamentem trębaczy.

Na koniec dyrektor szkoły Pan Łukasz Kruczek podziękował nauczycielom i uczniom za przygotowanie akademii i udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości.

W przygotowanie akademii zaangażowali się: Pan Andrzej Połeć, Pani Magdalena Górowska, Pani Magdalena Przetacznik, Pani Patrycja Kruczek, Pani Aleksandra Sokołowska, Pan Krzysztof Płaziński.