Stypendyści w Zespole Szkół w Brzanie w roku szkolnym 2016/17

Miło jest nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół w Brzanie mamy uczniów, którzy dzięki zaangażowaniu, wytrwałej pracy w dążeniu do osiągania zamierzonych celów wyróżnili się i zostali docenieni za swoje osiągnięcia otrzymując stypendia.

Stypendystką „Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza”, a od II półrocza – „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest uczennica klasy I Gimnazjum – Zuzanna Pater. Aby zostać stypendystą należało spełnić określone warunki. Może nim zostać uczeń szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzący z niezamożnych, wielodzietnych rodzin, zdolny – wymagana średnia ocen dla uczniów gimnazjum to 4,7, natomiast dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych to 4,5 w każdym semestrze. Stypendysta musi też być zaangażowany w życie parafialne, w ruchy, grupy i stowarzyszenia działające przy parafii oraz różne formy wolontariatu. Zuzanna jest właśnie uczennicą bardzo ambitną i pracowitą. Potrafi określić cel i konsekwentnie dążyć do jego osiągnięcia. Ma różnorodne zainteresowania dlatego bierze udział w licznych konkursach oraz osiąga wysokie wyniki w nauce. Na koniec roku szkolnego 2015/16 uzyskała średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych na zakończenie nauki w szkole podstawowej – 5,71.

Więcej : http://tarnow.gosc.pl/gal/spis/3499114.Stypendia-Fundacji-Abp-Jerzego-Ablewicza-2016

Stanisław Ojczyk, również uczeń z klasy I Gimnazjum otrzymał stypendium Marszałka Województwa Małopolskiego. Stypendium to jest przyznawane w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

I tu również, należało spełnić szereg kryteriów, aby otrzymać stypendium, wśród nich m.in. uzyskać wysoką średnią ocen czy wysokie wyniki ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, być laureatem lub finalistą konkursów lub olimpiad. Stanisław Ojczyk to uczeń, który zdobywa sukcesy głównie z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, m.in. był finalistą Małopolskiego Konkursu Matematycznego w roku szkolnym 2015/2016.
Otrzymane stypendium uczeń przeznaczy na rozwój edukacji i zainteresowań. Opiekunem dydaktycznym ucznia jest p. Katarzyna Sowa.

Serdecznie gratulujemy uczniom i ich rodzicom.