Spotkanie ws. współpracy przy realizacji projektów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej

W dniu 4 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej   ponownie spotkali się   przedstawiciele samorządów gmin leżących w dorzeczu rzeki Biała Tarnowska tj. Miasta Tarnowa, Miasta Grybowa, Gminy Tarnów, Grybów, Bobowa, Ciężkowice, Korzenna, Łużna, Uście Gorlickie, Gromnik, Tuchów, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Rzepiennik Strzyżewski. Spotkanie zorganizował Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza.

W spotkaniu  wzięli również udział Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Pan Tomasz Sądag oraz Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji Małopolskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Krakowie Pan Krzysztof Hofbauer.

Tematem spotkania było podpisanie ramowych  porozumień pomiędzy  Województwem Małopolskim oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, a jednostkami  samorządu terytorialnego gmin leżących w dorzeczu rzeki Biała Tarnowska

Celem tych porozumień jest współpraca przy realizacji projektów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w ramach rządowego Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, przyjętego na podstawie uchwały Nr 151/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. Współpraca  ma na celu minimalizowanie strat powodziowych i ochronę ludności na danym terenie z uwzględnieniem ustawowych obowiązków organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *