SPOTKANIE OPŁATKOWE

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
i wszystkie wioski z miastami.

Mimo iż do Bożego Narodzenia zostało jeszcze kilka dni, to już spotkaliśmy się przy stole wigilijnym. Spotkanie opłatkowe dla Seniorów naszej miejscowości miało miejsce  20 grudnia 2014 r. w  nowo wybudowanym Domu Kultury w Jankowej.

Z inicjatywy szkoły podstawowej, sołtysa, Koła Gospodyń Wiejskich  oraz  księdza proboszcza Piotra Poślińskiego, zorganizowane spotkanie opłatkowe zgromadziło około  80 osób. Nie zabrakło również włodarzy naszej gminy, pana burmistrza Wacława Ligęzy wraz z małżonką.
Spotkanie wigilijne poprowadził ks. proboszcz nawiązując do roli seniora w naszej parafii,  jak również w całym społeczeństwie. Kulminacyjny punkt uroczystości stanowiła wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem. Goście przekazali sobie ciepłe, szczere i pełne wzajemnej sympatii życzenia, a następnie zasiedli do suto zastawionego stołu. Goście z zachwytem i radością w oczach wsłuchiwali się także w kolędy wykonywane przez grupę uczniów. Burmistrz Gminy Pan Wacław Ligęza złożył życzenia świąteczne zgromadzonym na sali gościom. Zwrócił też uwagę na ogromną wartość takich spotkań opłatkowych opartych na ciepłej rozmowie, wspólnym śpiewaniu kolęd oraz bliskiej obecności drugiego człowieka. Zaprosił wszystkich zebranych na Wigilię dla mieszkańców  gminy na  bobowski rynek. Spotkanie w dużym gronie, a także radosny nastrój sprawiły, że wspólnie śpiewane kolędy i  rozmowy o minionych czasach jeszcze przez kilka najbliższych godzin wypełniały mury Domu Kultury. Każdy gość wyszedł z drobnym świątecznym upominkiem.

Życzymy wszystkim Gościom, byśmy jak najczęściej spotykali się w nowo wybudowanym Domu Kultury. 41-IMG_7297 40-IMG_7296 39-IMG_7294 38-IMG_7293 37-IMG_7292 36-IMG_7291 35-IMG_7290 34-IMG_7288 33-IMG_7287 32-IMG_7285 31-IMG_7284 30-IMG_7283 29-IMG_7282 28-IMG_7281 27-IMG_7280 26-IMG_7279 25-IMG_7278 24-IMG_7277 23-IMG_7276 22-IMG_7275 21-IMG_7274 20-IMG_7273 19-IMG_7272 18-IMG_7271 17-IMG_7270 16-IMG_7269 15-IMG_7268 14-IMG_7267 13-IMG_7266 12-IMG_7265 11-IMG_7264 10-IMG_7263 09-IMG_7262 08-IMG_7261 07-IMG_7260 06-IMG_7259 05-IMG_7258 04-IMG_7257 03-IMG_7256 02-IMG_7255 01-IMG_7254

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *