Spotkanie opłatkowe w SP Bobowa

Część artystyczna w wykonaniu uczniów, wspólna modlitwa, dzielenie się opłatkiem  oraz życzenia imieninowe dla dyrektora szkoły – taki był program spotkania opłatkowego w Szkole Podstawowej w Bobowej, które odbyło się dnia 17 grudnia na pięknie przystrojonej sali gimnastycznej.

Dzieci z klasy 2a i 2c w barwnych strojach, swoją dynamiczną inscenizacją pełną śniegu, śnieżynek, gwiazdeczek, choinek i leśnych zwierzątek wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój. Dzieci wystąpiły pod opieką Pani Agnieszki Święs i Pani Doroty Rysiewicz.

Akademię ubogacił równie barwny chór szkolny prowadzony przez Panią Patrycję Kruczek i Pana Łukasza Kruczka. Chór wykonał wiązankę kolęd i pastorałek.

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia imieninowe dyrektorowi szkoły Panu Adamowi Urbankowi, a wszyscy odśpiewali gromkie „Sto lat”.

Spotkanie uświetnił swoją obecnością i modlitwą ks. proboszcz Marian Chełmecki. Kapłan odczytał fragment Ewangelii według św. Łukasza przypominający o narodzinach Jezusa w Betlejem, poświęcił opłatki oraz złożył życzenia świąteczne.

Wszyscy zebrani staropolskim zwyczajem połamali się opłatkiem i zasiedli do wigilijnego stołu, aby przy kawie i ciastku nacieszyć się wspólną obecnością i porozmawiać.