SP Bobowa wraz z SK LOP przeprowadziła kampanię „Nie wypalaj traw!”

W ostatnim czasie Szkoła Podstawowa w Bobowej  przystąpiła do kampanii ogłoszonej przez LOP oddział Nowy Sącz pod hasłem „Nie wypalaj traw na wiosnę – ogień niesie przyrodzie śmierć i zniszczenie!” Koordynatorem szkolnej kampanii była Pani Jolanta Połeć – opiekun SK LOP.

W ramach kampanii nauczyciele przyrodnicy przeprowadzili wśród uczniów szereg prelekcji i pogadanek na temat tragicznych skutków wypalania traw.

Początkiem maja SK LOP ogłosiło w szkole 4 konkursy: plastyczny, literacki, na ulotkę oraz filmik  – związane z powyższą tematyką. Uczestnicy konkursów mieli za zadanie w ciekawy sposób zaprezentować zdobytą wiedzę.

Na konkurs wpłynęło łącznie 30 prac, przeważały prace plastyczne.

Spośród dostarczonych prac Komisja konkursowa w składzie: Aleksandra Sokołowska, Jolanta Połeć, Magdalena Bogusz, Anna Marczyk, Patrycja Kuk wybrała najciekawsze.

Zwycięzcy konkursów:

Konkurs na filmik wygrywa Grzegorz Pociecha kl. 6a

Konkurs na ulotkę wygrywa Paulina Janik kl. 8c

Konkurs literacki wygrywa Dominika Zięba kl. 8b

Konkurs plastyczny (tutaj wpłynęło najwięcej prac, stad najwięcej nagrodzonych)

1 miejsce ex aequo

– Bartłomiej Zych kl. 2b

– Dominika Woźniak kl. 7b

2 miejsce ex aequo

– Wiktoria Niepsuj kl. 8a

– Emilia Wołkowicz kl. 8b

3 miejsce ex aequo

– Milena Wiejaczka kl. 2b

– Paulina Gąsior kl. 7b

– Fabian Krupa kl. 7a

Gratulujemy!