Ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

13 października 2021 roku w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej miała miejsce uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia.
Uczniowie klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu w szkole muzycznej przybyli na to podniosłe wydarzenie wraz z rodzicami i nauczycielami. Do ślubowania przystąpiło 36 uczniów; 14 uczniów w cyklu czteroletnim i 22 uczniów w cyklu sześcioletnim.
Młodzi adepci szkoły muzycznej swoją edukację muzyczną będą pobierać w klasie fortepianu, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, klarnetu, trąbki, gitary i perkusji.
Całość uroczystości poprowadził dyrektor szkoły Pan Robert Gryzik witając przybyłych na tę uroczystość gości Pana Wacława Ligęzę Burmistrz Bobowej, Panią Małgorzatę Molendowicz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bobowej oraz licznie zgromadzonych rodziców i nauczycieli.
Następnie zabrał głos Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej życząc uczniom wytrwałości wielu sukcesów muzycznych, jednocześnie podkreślając wysoki standard wyposażenia szkoły muzycznej w pomoce dydaktyczne i instrumentalne.
Głos zabrała również Pani Małgorzata Molendowicz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej podkreślając jakie korzyści niesie nauka w takiej szkole, a zarazem jakie wymagania stawia przed uczniem, czego uczy i w jakich momentach życia pomaga.
W dalszej części uroczystości zaprezentowali się pierwszoklasiści śpiewając piosenki przy akompaniamencie fortepianu i instrumentów perkusyjnych.
Potem nadeszła uroczysta chwila ślubowania i pasowania na ucznia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bobowej przez Pana Roberta Gryzika dyrektora szkoły. Uroczystość zakończyła się rozdaniem dyplomów i upominków w przygotowanie których licznie zaangażowali się rodzice pierwszoklasistów.
Miłą niespodzianką dla dzieci było obdarowanie ich słodyczami przez Pana Wacława Ligęzę Burmistrza Bobowej.
Nowym uczniom życzymy wielu sukcesów, a ich rodzicom dumy z osiągnięć ich dzieci.