Składaj wnioski (500+, rodzinne, itp…) nie wychodząc z domu

Burmistrz Bobowej informuje, że każda osoba/rodzina może wypełnić i złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze (500+), pomoc społeczną, świadczenie rodzinne,  fundusz alimentacyjny lub kartę dużej rodziny nie wychodząc z domu, poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom informatycznym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobowej elektroniczny formularz wypełniony w systemie Emp@tia trafi bezpośrednio do tutejszego Ośrodka lub innego Urzędu właściwego dla wnioskodawcy miejsca zamieszkania.

Portal Emp@tia jest adresowany w szczególności do osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo. Należy również pamiętać, że w celu złożenia wniosku o pomoc poprzez portal Emp@tia, każda osoba musi założyć bezpłatne konto na ePUAP lub posiadać podpis elektroniczny.

Na stronie internetowej Emp@tia znajdą Państwo również informacje o kryteriach uprawniających do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, a także z funduszu alimentacyjnego. Ponadto można uzyskać informacje o formach opieki nad dzieckiem do lat trzech, przebiegu procedury adopcji krajowej i zagranicznej, formach wspierania rodziny i opieki zastępczej nad dzieckiem, a także na temat postępowania w sprawie orzekania o niepełnosprawności. Na stronie znajduje się również centralna baza danych ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.


pdf

Tu znajdziesz szczegółową instrukcję składania wniosków na portalu Emp@tia


Poniżej przedstawiamy pełną listę elektronicznych wniosków obsługiwanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej:

Świadczenie wychowawcze

 • Od 1 kwietnia 2016r. – Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+)

Pomoc Społeczna:

 • PS-1 to Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;
 • PS-2 to Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;
 • PS-3 to Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

 • ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;
 • ZS-2 to Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);
 • ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;
 • ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;
 • ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;
 • ZS-6 to Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

Opieka nad dzieckiem do lat 3:

 • RKZ_1 to Wniosek o wpis do rejestru żłobków /  klubów dziecięcych;
 • RKZ_2 to Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;
 • RKZ_3 to Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

Karta Dużej Rodziny:

 • KDR to Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Świadczenia Rodzinne:

 • SR-1 to Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 • SR-2 to Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
 • SR-3 to Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
 • SR-4 to Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 • SR-5 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
 • SR-6 to Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);
 • SR-7 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

 • ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;
 • ZS-2 to Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);
 • ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;
 • ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;
 • ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;
 • ZS-6 to Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

Fundusz Alimentacyjny

 • FA-1 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • FA-2 to Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

 • ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;
 • ZS-2 to Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);
 • ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;
 • ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;
 • ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;
 • ZS-6 to Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *