Rocznica Odzyskania Niepodległości w SP Brzana

„Wolności nie można tylko posiadać,
Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć”
Jan Paweł II

Dnia 8 listopada  w Szkole Podstawowej w Brzanie odbyła się akademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Uczniowie klasy VIII pod opieką wychowawczyni Agnieszki Wiatr  przygotowali montaż słowno – muzyczny, odwołujący się do zmagań Polaków w walce o uzyskanie wolności. Akademia była wspaniałą powtórką z historii upamiętniającą walkę wielu pokoleń Polaków o powrót Ojczyzny na mapę Europy, troskę o utrzymanie języka polskiego oraz zabiegi dyplomatyczne, które doprowadziły do tego, że żyjemy w wolnym kraju.

Przesłaniem akademii  było uświadomienie kolejnemu młodemu pokoleniu, że Ojczyzna to wspólny obowiązek wszystkich  Polaków, to pamięć o bohaterach tych Wielkich i Tych nieco zapomnianych, którym  obecne pokolenia zawdzięczają pokój, bezpieczeństwo i stabilizację. Punktualnie o godz. 11.11 wszyscy zebrani odśpiewali 4 zwrotki „ Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób nasza szkoła przyłączyła się do akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”.