Renowacja kapliczki w Stróżnej

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki domkowej z 1920 r. z figurą Matki Bożej z Lourdes, położonej w Stróżnej, działka 530/2, Gmina Bobowa”

Dotację w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego – KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2020. Całkowity koszt inwestycji wynosi 23 343,44 zł. Zakres prac obejmuje odprowadzenie wód opadowych, ukształtowanie terenu, izolację pionową ścian fundamentowych kapliczki, konserwację ścian zewnętrznych wraz z restauracją drzwi i odnowieniem figury Matki Bożej, konserwację ścian wewnętrznych, konserwację pokrycia dachu oraz konserwację figury Anioła.

Planowane wykonanie prac ma nastąpić do 30 października 2020 r.