Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat do zapisów do klasy I-szej na rok szkolny 2020/2021. Rekrutacja trawa do 19 czerwca 2020 r. Szkoła prowadzi dwa cykle nauczania na 10-ciu instrumentach.
Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły www.szkolamuzyczna.bobowa.pl w zakładce „REKRUTACJA 2020”. Zapisów można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie internetowej.