Próbne uruchomienie tężni solankowej w Bobowej

W dniu 29 kwietnia 2022 roku  w obecności Burmistrza Bobowej  Wacława Ligęzy nastąpiło próbne uruchomienie tężni solankowej w Bobowej, które  miało na celu sprawdzenie oraz przetestowanie urządzeń zainstalowanych w obiekcie.

Nowo wybudowana tężnia solankowa znajduje się na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bobowej przy ulicy Zielonej.

Warto podkreślić, że budowa tężni była możliwa dzięki staraniom Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy o pozyskanie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadania „Małopolskie tężnie solankowe” w wysokości 218 055,00 zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 329 500,00 zł.