Próbna ewakuacja szkoły w Sędziszowej

 24 października 2012r. o godz.11.00 w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja uczniów oraz pracowników placówki. Ćwiczenia odbyły się przy wsparciu strażaków OSP w Sędziszowej. Wszyscy sprawnie, w sposób zorganizowany, dwiema drogami ewakuacyjnymi, opuścili budynek. Wychowawcy oraz pozostali nauczyciele odpowiedzialni za uczniów w chwili akcji ewakuacyjnej złożyli meldunek Dyrektorowi szkoły o liczebności oraz stanie zdrowia podopiecznych. Uzyskane informacje Pani Dyrektor przekazała w formie raportu dowódcy straży kierującemu akcją. Następnie wszystkie pomieszczenia zostały przeszukane przez funkcjonariuszy straży pożarnej. Po zakończeniu próby alarmowej uczniowie powrócili do klas. Pani Dyrektor Maria Bartoszek oprowadziła po budynku szkoły grupę specjalistów, by w sposób profesjonalny sprawdzili i ocenili stan szkoły pod względem bezpieczeństwa. Na zakończenie zostały przeanalizowane funkcjonujące w szkole Procedury Ewakuacji Uczniów i Pracowników, których treść nie budziła zastrzeżeń. Choć przeprowadzona ewakuacja wypadła znakomicie, miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli wykorzystywać zdobytych w tym dniu umiejętności. Koordynatorem akcji ewakuacyjnej był Pan Daniel Durlak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *