Próbna ewakuacja i spotkanie z policją w SP Brzana

Dnia 24 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku zagrożenia spowodowanego pożarem. Po godzinie 10:00,  po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami, stosując się do wytycznych zawartych  w „Procedurze ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do miejsca zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącemu ewakuację dyrektorowi szkoły, na podstawie którego stwierdzono, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę i salę gimnastyczną. W akcji brali udział: Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie oraz  pracownicy obsługi, którzy znajdowali się na terenie szkoły. Łącznie ewakuowano: 107 uczniów, 12 nauczycieli i 4 pracowników obsługi.

Następnie zebrani wysłuchali pogadanki na temat niebezpieczeństw oraz procedur postępowania na wypadek wystąpienia w szkole zagrożeń dla życia i zdrowia, przygotowanej i wygłoszonej przez młodszego brygadiera Piotra Migacza z Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. W ewakuacji udział wzięli także przedstawiciele Komisariatu Policji w Bobowej – st. asp. Krzysztof Mirek i st. asp. Robert Gruszka oraz pan Artur Forczek, reprezentujący Urząd Miejski w Bobowej. Ochotniczą Straż Pożarną w Brzanie reprezentowali: Prezes OSP Brzana – Jan Zieleń oraz druhowie: Jan Juruś i Stanisław Sarkowicz, którzy zaprezentowali dzieciom z Oddziału Przedszkolnego i uczniom klas I – III samochód bojowy oraz pracę strażaka. Ponadto najmłodsi uczniowie odbyli spotkanie z policjantami, którzy omówili kwestie bezpieczeństwa na drodze.