Próbna ewakuacja i pierwsza pomoc przedmedyczna w ZSP w Wilczyskach

W piątek 15.12.2023 r. o godz. 11.00 rozległy się w Szkole Podstawowej trzy dzwonki, które poinformowały  o zagrożeniu pożarowym. Na ten sygnał, wszyscy uczniowie, odpowiednio kierowani przez nauczycieli, udali się do wyjść ewakuacyjnych i na miejsce zbiórki, które jest wyznaczone na boisku szkolnym. W ewakuacji nieoceniona okazała się pomoc strażaków z OSP Wilczyska oraz policji z Komisariatu Policji w Bobowej.

Po sprawnie przeprowadzonej ewakuacji wszyscy uczniowie zebrali się na Sali gimnastycznej. Komendant OSP –  pan Stanisław Pękala przypomniał o zasadach obowiązujących podczas pożaru. Uczniowie dowiedzieli się co robić gdy wybuchnie pożar, jak się zachować oraz o konieczności wezwania pomocy. Następnie dzielnicowy –  sierż. Arkadiusz Olchawski przypomniał o zasadach bezpieczeństwa na drogach i w Internecie. Spotkanie zakończyło się szkoleniem z pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu uprawnionego nauczyciela – pana Zbigniewa Ligęzy, który to w sposób praktyczny z wykorzystaniem uczniów zaprezentował zasady postępowania podczas różnych wypadków zarówno w domu jak i na drodze.