Próbna ewakuacja i pierwsza pomoc przedmedyczna w Wilczyskach

W piątek 08.11. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyła się próbna ewakuacja uczniów i dzieci na wypadek pożaru. Wszyscy słysząc sygnał alarmu opuścili budynek i zgromadzili się w wyznaczonym miejscu na boisku szkolnym. Na miejscu zbiórki stawili się także przedstawiciele Komendy PSP w Gorlicach, strażacy ochotnicy z OSP Wilczyska oraz przedstawiciele Komisariatu Policji w Bobowej.
Po sprawnie przeprowadzonej ewakuacji odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone w trzech grupach wiekowych: dla przedszkolaków, dzieci klas I – III i uczniów klas IV – VIII. Szkolenie poprowadził w sposób profesjonalny Ratownik Medyczny pan Marek Mateja.