Pożegnanie klas ósmych w SP Bobowa

W tym roku mury Szkoły Podstawowej w Bobowej opuści bardzo liczny rocznik. Do grona absolwentów dołączy aż 93 uczniów. Są to wychowankowie Pani Renaty Warzecha (8a), Pani Magdaleny Bogusz (8b) i Pana Pawła Popardowskiego (8c). Jak sugeruje wymowne, pełne owoców drzewo na dekoracji, są oni owocami pracy nauczycielskiej.

Uroczystość pożegnania klas ósmych odbyła się 21 czerwca 2022. Rozpoczęła się Mszą św. o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Bobowej, której przewodniczył ks. proboszcz Marian Chełmecki. Po Mszy św. uczniowie klas ósmych wraz ze swoimi nauczycielami za sztandarem szkoły udali się na halę sportową przy budynku szkoły.

W uroczystości na hali zgromadzili się: tegoroczni absolwenci, uczniowie klas siódmych, dyrekcja szkoły, nauczyciele, nauczyciele emerytowani oraz rodzice. Przybyli również zaproszeni goście: Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Sekretarz Gminy Zdzisława Iwaniec, Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Molendowicz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Turska.

W części oficjalnej dyrektor szkoły Adam Urbanek dokonał krótkiego podsumowania pracy szkoły i osiągnięć uczniów. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali absolwentom z okazji ukończenia szkoły.  Absolwenci przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom.

Dyrekcja wręczyła wyróżnionym uczniom nagrody książkowe, a wolontariuszom pamiątkowe dyplomy. Rodzice uczniów wyróżnionych otrzymali listy gratulacyjne. Rodzice zaangażowani w bezinteresowną pomoc i życzliwość szkole otrzymali pisemne podziękowania.

Po części oficjalnej uczniowie klas ósmych podziękowali nauczycielom za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w ich wychowanie i nauczanie. Dopełnieniem podziękowań stały się słowa piosenek oraz kwiaty. Na koniec przedstawili skecz z życia szkoły.

Uczniowie klas siódmych żegnali ósmoklasistów udzielając im cennych rad na przyszłość i wręczając drobne upominki.

Uroczystość na hali zakończono pamiątkowymi zdjęciami.

Trzecia część uroczystości  czyli tzw. komers odbył się w restauracji „Ostoja”.