Podsumowanie XXII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej

W dniu 5 września 2021 roku odbył się ostatni dzień tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej. Wydarzenia finałowego dnia Festiwalu zostały zorganizowane na terenie wielofunkcyjnego placu miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej w Bobowej, gdzie odbyły się Ogólnopolskie Targi Rękodzieła.

Od 2 do 5 września na hali sportowej ZSZ w Bobowej zwiedzający mogli podziwiać piękno sztuki koronkarskiej, oglądając dzieła twórców z kraju i z zagranicy.
W czasie trwania festiwalu Panie z klubu seniora działającego w Gminie Bobowa prezentowały polską tradycyjną smaczną kuchnię, która szczególnie przypadła do gustu naszym zagranicznym gościom.

Miło nam było gościć na tegorocznym bobowskim Festiwalu Koronki delegacje koronczarek: z Sofii w Bułgarii, z miasta Sikirevci w Chorwacji, ze stolicy Czech – Pragi, z miasta Amerstoort w Holandii, ze słowackich miast – Preszów, Nova Dubnica, Rożniawa i Krakowany, z miasta Mezötarkány na Węgrzech,
a także polskie koronczarki z Tychów, Krakowa i Międzynarodowego Stowarzyszenia Koronki Klockowej i Igłowej OIDFA, a także koronczarki z Bobowej i okolic.

W ramach Festiwalu mogliśmy oglądać:
– Wystawę prac pokonkursowych – XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Koronki Klockowej,
– Wystawę prac słowackiej artystki Martiny Konkolovej z Preszowa „Śniąc o koronce”,
– wziąć udział w warsztatach koronczarskich dla początkujących,
– wysłuchać prelekcji: Ewy Szpili pt. „Zapisane – Przekazane”,
– wysłuchać obszernych fragmentów „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, w ramach 10. Narodowego Czytania pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Jego Małżonki – w wykonaniu aktorów Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego, działającego pod patronatem Stowarzyszenia Animatorów Kultury, przy MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu i Teatru „Co się stało?!” z Limanowskiego Domu Kultury.

Organizatorami tegorocznego XXII MFKK byli:

– Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej,

– Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa,

– Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej w Bobowej.

Dziękujemy instytucjom, organizacjom i osobom, dzięki którym organizacja tegorocznego XXII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej
w Bobowej doszła do skutku:
– Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dofinansowanie
ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
– Samorządowi Województwa Małopolskiego za wsparcie finansowe Festiwalu,
– Panu Burmistrzowi Wacławowi Ligęzie oraz Samorządowi Gminy Bobowa,
– Pani Marii Gubale – Staroście Gorlickiemu,
– Panu Wojciechowi Szafrańcowi i pracownikom Zespołu Szkół Zawodowych
w Bobowej,
– Pani Urszuli Jabłońskiej i uczniom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bobowej,
– Panu Robertowi Gryzikowi i pracownikom Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Bobowej,
– Panu Adamowi Urbankowi i pracownikom Szkoły Podstawowej w Bobowej,
– Panu Robertowi Warzesze – właścicielowi Firmy Bob-Meble z Wilczysk,
– Pani Barbarze Falisz i pracownikom Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
z Bobowej,
– Panu Stanisławowi Bulandzie
– Pani Marcie Michalik
– Panu Januszowi Michalikowi
– Panu Robertowi Motyce
– Klubowi Seniora z Bobowej
– Panu Robertowi Kowalskiemu

Dziękujemy za współpracę firmom:
– Ostoja Hotel & Restaurant Bobowa,
– Restauracja „Paleta Smaków” Bobowa,
– „Delikatesy Centrum” Bobowa,
– Amadeusz Sklep Muzyczny i Technika Estradowa.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.”

 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.