Poczta walentynkowa w Zespole Szkół nr 1 w Bobowej

W Zespole Szkół nr 1 w Bobowej zwyczajem jest, że  14 lutego, w Dzień Zakochanych działa poczta walentynkowa. Uczniowie, którzy chcą wyrazić uczucia swoim sympatiom, wrzucają kartki walentynkowe do specjalnie przygotowanego pudełka, a szkolni listonosze roznoszą miłosną korespondencję od klasy do klasy.

W tym roku walentynkowymi listonoszami byli wolontariusze z klasy 2b gimnazjum. Listonosze odwiedzili wszystkie klasy roznosząc pocztę i częstując uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły lizaczkami w kształcie serca.