Pasowanie Pierwszaków

W dniu 10 października w Szkole Podstawowej w Brzanie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia dzieci klasy pierwszej. Uczniowie przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się wytrwale piosenek i wierszy. Dyrektor szkoły Andrzej Skórski powitał wszystkich zebranych na uroczystości, a szczególnie uczniów klasy pierwszej, którym oddał głos.

Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne oraz pokazały, że znają przepisy ruchu drogowego. Po części artystycznej złożyły ślubowanie, a Dyrektor dokonał aktu pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem. Na pamiątkę każdy uczeń otrzymał dyplom i pierwszą w życiu legitymację. Po uroczystości rodzice wręczyli swoim pociechom upominki.

Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka, a słowa przyrzeczenia będą dla nich wskazówką na dalsze lata nauki.