Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Bobowej

Dnia 17 października br. 51 dzieci klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Bobowej zostało oficjalnie przyjętych do braci uczniowskiej.

W uroczystości pasowania uczestniczyli: Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, Ksiądz Proboszcz  Marian Chełmecki, Przewodniczący Rady Rodziców Rafał Dąga, dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy i  rodzice.

Dzieci trzech klas pierwszych zaprezentowały wspólny spójny program artystyczny dotyczący szkoły, ojczyzny i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Deklamowały wiersze oraz śpiewały piosenki odpowiadając na pytania Pana Profesora. W tej roli wystąpił starszy kolega Aleksander Prokop. Do występu dzieci przygotowały wychowawczynie: Pani Agnieszka Święs, Pani Aneta Fyda i Pani Dorota Rysiewicz.

Dzieci złożyły ślubowanie:

Ślubuję:

– Być dobrym uczniem.

– Przestrzegać zasad obowiązujących w szkole.

– W pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę.

– Rozwijać siebie, swoją wiedzę i umiejętności.

– Kochać swoją Ojczyznę – Polskę.

Uroczystego aktu pasowania symbolicznym ołówkiem dokonali dyrektor szkoły Adam Urbanek i z-ca dyrektora Danuta Tarasek.

Na koniec dzieci otrzymały mnóstwo prezentów: słodycze ufundowane przez Burmistrza Bobowej, Radę Rodziców, wychowawczynie z Przedszkola Samorządowego w Bobowej oraz okolicznościowe dyplomy i upominki ufundowane przez rodziców.

Po części oficjalnej dzieci, rodzice i zaproszeni goście udali się na poczęstunek do sal lekcyjnych.