Uroczyste obchody Dnia Seniora w Bobowej

Z inicjatywy Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy w dniu 14 listopada 2022 r. odbył się po raz pierwszy w Bobowej Ogólnopolski Dzień Seniora.
Wydarzenie rozpoczęto uroczystą mszą św. w kościele parafialnym pw. Wszystkich Św. w Bobowej, której przewodniczył ks. prałat dr Marian Chełmecki.
Po zakończeniu mszy św. wszyscy uczestnicy udali się do Zajazdu Ostoja gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.
W uroczystości udział wzięli Pani Anna Paluch Poseł na Sejm RP, Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej, Pani Małgorzata Molendowicz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej, Pani Zdzisława Iwaniec Sekretarz Gminy Bobowa, Pani Dorota Krok Skarbnik Gminy Bobowa, podinsp. Pan Roman Gajda Komendant Komisariatu Policji w Bobowej, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz liczni przybyli seniorzy z terenu gminy Bobowa wraz z opiekunami.
Dzień Seniora to święto osób starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia oraz podtrzymują jakże ważne w naszych domach tradycje – podkreślił Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej dziękując wszystkim za przyjęcie zaproszenia oraz organizację tego wydarzenia.
W programie artystycznym wystąpili seniorzy z klubu Senior + w Wilczyskach wraz z filii w Siedliskach oraz Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Brzanie.