Odbiór zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie”.

W dniu 4 grudnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie”.

Zakres projektu obejmował wykonanie następujących prac:

– przygotowanie terenu pod inwestycję,

– dostawa i ułożenie nawierzchni,

– zakup urządzeń sportowych, instalacji oraz ich montaż.

Wykonawcą prac była firma: Usługi Budowlane Roboty Ziemne Pajdzik Marian 34-736 Lubomierz 22.

Koszt przebudowy boiska wyniósł 307 192,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanej dotacji z Województwa Małopolskiego w wysokości 136 000,00 zł w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa – MIRS”.

W wyniku realizacji zadania powstał bezpieczny obiekt sportowy w postaci boiska wielofunkcyjnego przystosowany do uprawiania sportu tj. piłka ręczna, koszykówka oraz siatkówka.

Dzięki realizacji zadania stworzono warunki do bezpiecznego organizowania zajęć i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, a co za tym idzie do podniesienia standardu życia mieszkańców na obszarze wiejskim.