Odbiór techniczny nowo wybudowanego budynku gospodarczego w Bobowej

W dniu 14 marca 2023 roku dokonano odbioru technicznego nowo wybudowanego budynku gospodarczego z częścią garażową przy ulicy Kolegiackiej w Bobowej. W odbiorze wziął udział Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza. W ramach zadania wybudowany został nowy budynek gospodarczy, w którym znajdują się 4 miejsca garażowe oraz zaplecze sanitarne.

Inwestycja została wykonana w ramach zadania „Rewitalizacja centrum Bobowej” – ETAP I, a jej całkowity koszt wyniósł 557 974,14 zł brutto.