Odbiór końcowy prac remontowych w Szkole Muzycznej I stopnia w Bobowej

W dniu 03.11.2022 r. odbył się odbiór końcowy prac w ramach zadania pn. „Remont Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej”.

Przedmiotem  odbioru było:

  • wykonanie malowania w dodatkowym pomieszczeniu lekcyjnym
  • renowacja drzwi wejściowych
  • wymiana drzwi do piwnicy

Zadanie pn. „Remont Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej” obejmowało również prace, które zostały odebrane we wrześniu bieżącego roku, a było to wykonanie:

  • robót naprawczych i malowania ścian budynku
  • renowacji drewnianych schodów

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Całkowita wartość zadania to kwota 190 000,00 złotych.