Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie

Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie przeszły już do historii i na długo pozostaną w naszej pamięci.
W środę 13 października 2021 r. uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej, którą celebrowali – ks. dr Marian Chełmecki – proboszcz Parafii, ks. Tomasz Gołąbek oraz ks. Marek Czerwiński. Homilię wygłosił ks. proboszcz podkreślając jak ważną rolę w życiu każdego człowieka pełni Sztandar.
Na zakończenie uroczystej mszy św. nastąpiło poświęcenie Sztandaru.
Dalsza część uroczystości odbyła się w murach Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie.
Dyrektor szkoły Pan Andrzej Skórski serdecznie powitał przybyłych gości: Panią Marię Gubała – Starostę Gorlickiego, Pana Wacława Ligęza – Burmistrza Bobowej, Panią Małgorzatę Molendowicz – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bobowej wraz z radnymi, ks. dr Mariana Chełmeckiego – Proboszcza parafii, Panią Agnieszkę Mołda – wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura Nowy Sącz, Panią Zdzisława Iwaniec – Sekretarza Gminy, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Bobowa, Panią Barbarę Ligęza – autorkę sztandaru, księży wikariuszy, dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy Bobowa, nauczycieli aktywnych zawodowo i emerytów, Radę Sołecką wsi Brzana oraz licznie zgromadzonych rodziców i uczniów.
Podniosłą chwilą była ceremonia przekazania sztandaru dyrektorowi szkoły.
Bardzo ważnym wydarzeniem, szczególnie dla najmłodszych, było złożenie przez nich ślubowania. Uczyniło to 12 uczniów z klasy I, którzy zostali obdarowani słodyczami przez Pana Wacława Ligęzę Burmistrza Bobowej.
W dalszej części dyrektor szkoły przedstawił rys historyczny szkoły oraz najważniejsze daty w jej historii.
Pani Maria Gubała Starosta Gorlicki wręczając pamiątkowy grawerton złożyła gratulacje życząc powodzenia dla uczniów oraz grona pedagogicznego.
Gratulacje wspaniałego Jubileuszu złożył Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej, życząc dyrektorowi, nauczycielom i uczniom wytrwałości i wielu sukcesów jednocześnie podkreślając wysoki standard wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i infrastrukturalne, na pamiątkę podniosłej uroczystości wręczył okolicznościowy grawerton.
Do wielu życzeń swoje gratulacje dołączyła również Pani Małgorzata Molendowicz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bobowej.
Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Brzanie.