Nowy sprzęt dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej

We wtorek 14 września 2021 roku w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza na ręce dyrektora Roberta Gryzika przekazał 21 laptopów z oprogramowaniem oraz sprzęt sieciowy zapewniający bezprzewodowy dostęp do Internetu w  budynku Szkoły Muzycznej.

Sprzęt został zakupiony w ramach zadania pn.: „Zakup wyposażenia i informatyzacja  Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej”. Jego całkowita wartość wyniosła 56 250,00 zł, z czego 45 000,00 zł zostało dofinansowane z Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego 2021 Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zakupione urządzenia będą służyły zarówno uczniom jak i nauczycielom w pracy dydaktycznej. Zakupiony sprzęt umożliwi również wdrożenie w szkole dzienników elektronicznych.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”