Nowy most w Siedliskach

Dobiegła końca realizacja inwestycji pn.: &#8222 Odbudowa mostu w m. Siedliska w ciągu drogi gminnej Nr K 270153 Siedliska &#8211 Zalesie &#8211 Staszkówka w gm. Bobowa&#8221 zniszczonego na skutek działania powodzi w 2010 r. Wykonawcą robót był Zakład Budowy Mostów Gryglak Bartosz, Czachurski Andrzej s.c. z Klęczan. Prace zostały rozpoczęte dnia 23.05.2011 r. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Piotr Zieliński. Całkowity koszt zadania wyniósł 931 874,54 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 800 000,00 zł.
Poświęcenia mostu dokonał proboszcz parafii w Siedliskach ks. Władysław Skoczeń.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *